Rhodonite Pendant Double Pointed

incl. btw, excl. verzendkosten

Standaard verzending 1 - 4 Werkdagen

Double pointed Rhodonite pendant with black necklace.

Productinformation

Double pointed Rhodonite pendant with black necklace.

English

Created with Sketch.

Rhodonite is a powerful wound healer for both emotional and physical wounds. In addition, it is a good "first aid for accidents" stone that calms and helps keep a cool head during shocking and extreme events, dangerous and threatening situations, panic, confusion, fear and danger. Rhodonite can also be very beneficial in cases of quarrels and conflicts. It helps forgive and encourages reconciliation, mutual understanding and friendship. In addition, anger, annoyance, hatred and revenge are also reduced. Psychological wounds are softened and the stone has a positive influence on self-destructive behavior, dependency and abuse. Physically, rhodonite also heals (internal) wounds and reduces scars. Furthermore, it has beneficial effects on insect bites, heart, circulation, stomach ulcers, bones, hearing, m.s. and autoimmune diseases.

These are natural products. Therefore, the stones vary somewhat in size and shape among themselves.

Nederlands

Created with Sketch.

Rhodoniet is een krachtige wondgenezer voor zowel emotionele als fysieke wonden. Daarnaast is het een goede “eerste hulp bij ongelukken” steen die kalmeert en helpt het hoofd koel houden bij schokkende en extreme gebeurtenissen, gevaarlijke en bedreigende situaties, paniek, verwarring, angst en gevaar. Ook in geval van ruzie en conflicten kan rhodoniet zeer bevorderlijk werken. Het helpt vergeven en stimuleert verzoening, wederzijds begrip en vriendschap. Daarnaast worden ook woede, ergernis, haat- en wraakgevoelens verminderd. Psychische wonden worden verzacht en de steen heeft een positieve invloed op zelfvernietigend gedrag, afhankelijkheid en mishandeling. Ook fysiek geneest rhodoniet (inwendige) wonden en vermindert littekens. Verder heeft het een gunstige werking op insectenbeten, hart, bloedsomloop, maagzweren, botten, gehoor, m.s. en auto-immuunziekten.

Dit zijn natuurproducten. De stenen verschillen dus onderling wat van maat en vorm.

Français

Created with Sketch.

La rhodonite est un puissant cicatrisant pour les blessures émotionnelles et physiques. En outre, c'est une bonne pierre de "premier secours en cas d'accident" qui calme et aide à garder la tête froide lors d'événements choquants et extrêmes, de situations dangereuses et menaçantes, de panique, de confusion, de peur et de danger. La rhodonite peut également être très bénéfique en cas de querelles et de conflits. Elle aide à pardonner et encourage la réconciliation, la compréhension mutuelle et l'amitié. Elle réduit également la colère, la contrariété, la haine et la vengeance. Les blessures psychologiques sont adoucies et la pierre a une influence positive sur les comportements autodestructeurs, la dépendance et les abus. Sur le plan physique, la rhodonite guérit également les blessures (internes) et atténue les cicatrices. En outre, elle a des effets bénéfiques sur les piqûres d'insectes, le cœur, la circulation, les ulcères d'estomac, les os, l'ouïe, la sclérose en plaques et les maladies auto-immunes.

Il s'agit de produits naturels. Les pierres présentent donc de légères différences de taille et de forme.